Kunder / Länkar

Kunder / Länkar

Några kunder jag har idag

Sedan företaget startades i början av 90-talet har våra uppdragsgivare bestått av små och medelstora företag inom de flesta verksamheter och former : Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag och Enskilda firmor.

Jag kan vara ditt företags ekonomiavdelning.   


Syftet är att etablera långsiktig och nära kundrelation genom personligt engagemang, kompetens och konkurrenskraftiga priser.

Länkar till bra hemsidor

Det finns en bokföringslag och det finns rekommendationer från myndigheterna som är till för att hållas. Känner Du dig vilsen eller förvirrad bland alla dessa krångliga skatteregler?

Min policy är att effektivt och tidsbesparande sköta era papper utan att tulla på regler och bestämmelser.


Gör det ni är bra på, så gör jag det jag är bra på. Jag har sysslat med bokföring sedan 1992 så låt mig ta hand om dina papper så du vet att det blir rätt.


Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy mail


Redovisningskonsulterna i Sydost AB   -   Besöksadress :  Bygatan 5   -   276 30 Borrby

Tel : 0411-200 46   -   Fax :  0411-200 56   -   Mail :  jane.jonsson@redovisningskonsulterna.se